Modele pamięci

Posted by wpl_admin Category: Senza categoria

W innych związanych z tą problematyką opracowaniach badacze zajmujący się pamięcią wprowadzili rozróżnienie na Takie Sądy oceniające (jugements impression), których podstawę le Wi przypomnienie odpowiednich elementów bodźcowych (Analiza), oraz Takie, których podstawą jest przypomnienie wcześniejszego Sądu abstrakcyjnego (jugement abstrait), Cechy abstrakcyjnej (Kategoria) (Carlston, 1980; Ebbesen, Allen, 1979; Lingle, Geva, Ostrom, Leippe, Baumgardner, 1979; Lingle, Ostrom, 1979). MODELE te Jednakże koncentrują się na ocenach przechowywanych w pamięci, nie zaś na reakcjach afektywnych uzależnionych OD stymulacji. Rozróżnienie à jest Niezwykle istotne zważywszy, że Nasz modèle opiera się na kategoryzacji uaktywnionej przez stymulację. Jeden z bliższych Naszemu, modèle pamięci społecznej, próbuje w sposób bardzo zbliżony rezerwację przetwarzanie analityczne i Kate-gorialne. Wyer i Carlston (1979) wyodrębnili rodzaj sytuacji, które utrudniają to, co Oni nazywają przetwarzaniem skryptowym (script-based) (w nasjay terminologii bazującym na kategorii lub schemacie). Twierdzą, że przetwarzanie Takie jest Mało prawdopodobne NP. wtedy, Gdy osoby spostrzeganej nie Można Zrozumieć, tzn. Gdy Osoba ta nie pasuje do wcześniejszej reprezentacji. W takich trudnych według naszego modelu występuje przetwarzanie analityczne. Twierdziliśmy, że wtedy, Kiedy atrybuty danej osoby nie pase ą do kategorii wskazanej przez dostarczoną etykietę lub Gdy atrybuty même nie wskazują jakiejś szczególnej kategorii, kategoryzacja zawodzi i których przetwarzanie analityczne. W 1956 r. G.

Miller na przeomowej dla cs konferencji w mit, przedstawi SWJ modèle pamici krtkotrwaej 7 ± 2, gdzie cyfry oznaczaj liczb elementw (Albo KSW), hasou type jest w stanie pomieci naraz. Modèle dix corrections przedstawiony szerjay w jego artykule le nombre magique sept, plus ou moins deux: certaines limites sur notre capacité de traitement de l`information (1956). Modèle Ten Skada si z nastpujcych moduw, reprezentowanych tu przez tytuow Sum cyfr (4 + 1): d) bufor epizodyczny-jest odpowiedzialny za krótkotrwałe przechowywanie Informacji zapisanych jednocześnie w kodzie werbalnym i wizualnym Pierwszy, ktry zwrci UWAG na Ten Typ pamici – najblisjay rozumieniu potocznemu – par William James. W swojej ksice les principes de la psychologie (1890), Nazwa j pamici wtrn. Dix rodzaj pamici przede wszystkim par istotny dla rozwoju caej Gazi psychologii. Takie pojcia Jak: “retrospekcja”, “metoda swobodnych skojarze” francisa Galtona (asocjacyjna), Czy te “psychoanaliza”, nie Miay par racji bytu bez pamici o swoich przeyciach. Zadaniem modelu standardowego jest powizanie w jedn CAO wszystkich typw pamici-un WIC: pamici ultrakrtkotrwaej (sensorycznej, pamici krtkotrwaej i pamici dugotrwaej. Poniej Przedstawiam Tak propozycj.

Podział wiedzy na deklaratywną i proceduralną został wprowadzony przez Ryle`a. Opisał sur wiedzę deklaratywną jako wiedzę “że” a wiedzę proceduralną jako Dieu “Jak”. Wiedza deklaratywna odnosi się do danych zapisanych w magazynie pamięci trwałej. Dane bĩące zawartością wiedzy deklaratywnej mogą być różnego rodzaju. W jej skład wchodzą Zarówno informacje z zakresu wiedzy sémantycznej (Na exemple budowa cząsteczki Wody), epizodycznej (Na exemple trzęsienie ziemi w japonii) Jak i autobiograficznej (Na exemple: Dziś Rano uciekł mi autobus, którym jeżdżę na uczelnię).